-- Situació

-- Cronologia

1- La caritat a la Catalunya medieval

2- Les formes d'ajut

3- Almoina, almoines i pies almoines

4- Aranu d'Escala, filantrop avant la lettre

-- El testament d'Arnau d'Escala

5- Presències seculars a l'ombra de la Seu

6- Del nord del Call al sud de la Seu

7- Neix l'edifici de la Pia Almoina

8- Un palau entre palaus

9- La capella de Sant Mateu

10- El dia a dia de la Pia Almoina

11- Consolidació de la tasca assistencial

12- La plaça de la Catedral

13- Extinció de la Pia Almoina

14- El Col·legi de les Escolàpies

-- La vida de les Escolàpies

15- Miquel Madurell i Rius

16- Fidel Aguilar a la Pia Almoina

17- La capella de les Escolàpies

18- Els germans Busquets

19- La nova imatge de la Pia Almoina

20- Josep Danés i Torras

21- Centenari de les Escolàpies

22- L'Escola de Belles Arts

-- L'Escola de Belles Arts

23- El retorn de les Escolàpies i reformes

24- Bartomeu Llongueras i Galí

25- El centenari del col·legi gironí

-- Records d'un alumne

26- Una casa amb moltes possibilitats

27- De col·legi de monges a col·legi d'arquitectes

28- La lenta transformació de l'edifici

29- De capella a vestíbul i escala

30- De teatre a biblioteca

31- De dos patis a un aparcament i una escala

32- Cervera - Moner - Pla

33- Nous espais per a nous usos

34- La història al subsòl

35- La memòria de la Pia Almoina

36- Els escriptors i la Pia Almoina

37- El concurs per a l'ampliació

38- L'esperit d'Arnau d'Escala al segle XXI

-- Glossari

-- Bibliografia, agraïments i fonts