La Guerra del Francès al cantó de Besalú

Any de publicació
2010
Número pàgines
175
ISBN
978-84-89841-76-5

ÍNDEX


-Pròleg (José Marchena Domínguez)

-La Guerra del Francès al cantó de Besalú (Joan López Carrera)

-Josep Pujol, alies Boquica. Un afrancesat fill de Besalú (Josep Riu Roura,

 Joan López Carrera)

-Els patriotes al cantó de Besalú durant la Guerra del Francès

 (Albert Planas Serra)

-Destrucció i recuperació del patrimoni cultural besalunenc

 (Miquel Àngel Fumanal Pagès)

-Els efectes econòmics i demogràfics de la Guerra del Francès al cantó de

 Besalú (Joan Frigola Torrent)