Els segles XVI i XVII

Any de publicació
2010
Número pàgines
95
ISBN
978-84-938058-0-7

-Presentació

-Cronologia

 

1. Pau després de la guerra

2. El govern municipal

3. Diners per governar

4. Els llibres de privilegis

5. Els conflictes jurisdiccionals

6. Al servei de la corona

7. El poder abacial

8. El creixement demogràfic

9. L'expansió urbana

10. Les obre comunals

11. L'abastiment d'aigua

12. Els ponts i les carreteres

13. El nou hospital

14. El firal

15. Les escoles

16. La taula de canvi i la moneda

17. Les esglésies

18. Els convents

19. Olot com a mercat

20. El tèxtil i el cuir

21. El treball dels metalls

22. La fabricació de paper

23. L'agricultura

24. L'elit local

25. Els quadres formats

26. La Santa Inquisició

27. Mecenes i artistes

28. Música, faràndula i toros

29. Organistes i cant

30. Confraries i processons

31. El bandolerisme

32. Les pestes

33. Aiguats i eixuts

34. Contra Espanya

35. ...i contra França

 

-Bibliografia

-Procedència de les il·lustracions

-Agraïments