-PRIMERA PART: UN CAMÍ AMB HISTÒRIA

 (Miquel Borrell, Joan Llinàs, Elvis Mallorquí)

 

-Abans del camí ral

-Un camí prehistòric

-La Via Augusta

 

-El camí ral a l'edat mitjana

-Els recorreguts del camí ral medieval

-De Girona a la Creu de la Mà

-De la Creu de la Mà a Sant Celoni

-El brancal de Marina

-La gestió del camí ral

-La jurisdicció sobre els camins

-Les infraestructures del camí ral: ponts i hostals

-El camí ral i el paisatge de la Selva

-El camí ral, les demarcacions territorials i les estructures de poblament

-El camí ral i la xarxa de camins extralocals de la Selva

-El camí ral i la xarxa de camins locals

 

-De l'edat moderna a l'actualitat

-Un camí cada cop més utilitzat: hostals, correus i diligències

-La construcció del brancal de marina

-Morir d'èxit: la fi del camí ral

 

-La violència al llarg del camí ral

-Els temps antics

-L'època medieval

-El bandolerisme

-La Guerra dels Segadors

-La Guerra de Successió

-La Guerra del Francès

-Les guerres carlines

-Els temps actuals

-Uan valoració

 

-SEGONA PART: LES ETAPES DEL CAMÍ

(Narcís Figueras, Joan Llinàs, Jordi Merino)

 

-De Girona cap al sud

-L'Avellaneda i Fornells

-Riudellots

-Can Thió, la Thiona i la Creu de la Mà

 

-Pel brancal de l'interior

-La Belladona i els ponts de Vallcanera

-Mallorquines

-La GI-555: l'Arrupit i Massanes

-Hostalric

-Gaserans

-La Batllòria i Gualba de Baix

-Sant Celoni i el Pont Trencat

 

-Pel brancal de marina

-Caldes

-Els hostals de la Granota

-Cartellà, la Barrera i cal Coix

-Del Suro de la Palla a Tordera

 

-BIBLIOGRAFIA