Quaderns de la Selva, 17

Any de publicació
2005
Número pàgines
229
ISBN
ISSN 1130-1708 (Q.17)

ÍNDEX:


Jornada d'estudi Anton Busquets i Punset (1876-1934), I (Sant Hilari Sacalm, 23 d'abril - 14 de maig de 2005):

-Dos llibres d'A. Busquets i Punset, reeditats. Llur valor etnogràfic, literari i

 lingüístic. (J. Ruaix)

-Anton Busquets, mestre i activista a l'Hospitalet de Llobregat. (C. Hernández)

-Anton Busquets i Punset: folklorista? (X. Roviró)

-Anton Busquets i Punset i els Jocs Florals. (A. Carrera)

 

Estudis:

-El monestir d'Amer: persones i institucions. (J.M. Marquès)

-El Sobirà de Santa Creu d'Horta (Osor): del mas medieval a la masia

 moderna. (E. Mallorquí)

-La defensa dels interessos surers des de Cassà de la Selva. Marçal de

 Trincheria i de Bolós (1838-1898). (J. Alvarado)

-Migració gironina a la ciutat de Reus (1820-1930). (J.M. T. Grau, R. Puig)

-Verdaguer i el Montseny. (Ll. Soldevila)

 

Notes i aportacions

-Moviment del port de Lloret. (A. M. Vilà)

-Monedes de l'antiguitat i alt medievals localitzades a Tossa. (A. Aguirre)

 

Fons documental:

-L'arxiu del Vescomtat de Cabrera i Bas, Comtat d'Osona i de Mòdica.

 (E. Llach, N. Puig)

 

Ressenyes i bibliografia comarcal

 

Informacions del Centre