Història i memòria: el franquisme i els seus efectes als Països Catalans

Any de publicació
2007
Número pàgines
400
ISBN
978-84-370-6734-6

PRESENTACIÓ. (Jordi Font)


PREFACI. Els fonaments ideològics del franquisme. (Josep Fontana)


1. LA LLARGA NIT DEL FRANQUISME: DE LA DESFETA DE 1939 A LA REVIFALLA DE LA DISSIDÈNCIA I LA CONSOLIDACIÓ DE L'OPOSICIÓ DEMOCRÀTICA

-L'exili Català. De França al no retorn (1939-1948). (Francesc Vilanova)

-Instauració i primers anys del règim franquista a Catalunya.

 (Joan Maria Thomàs)

-L'empremta de la repressió franquista en la societat catalana. (Joan Sagués)

-Respostes obreres al primer franquisme (1939-1958). (Antoni Lardín)

-A l'entorn de l'oposició socialista balear durant el franquisme. El POUM, el

 Moviment Socialista balear i la UGT (1942-1967). (David Ginard)

-Entre sotanes i camises blaves: educació i socialització política dels joves en

 el franquisme. (Francisco Morente)

-Els efectes del franquisme en el magisteri català. El cas dels germans Vigatà

 Simó, mestres de Lleida. (Salomó Marquès)

-Reconstruir esglésies en temps de nacionalcatolicisme. Les aportacions de

 Josep Danés i Torras (1939-1955). (Joaquim M. Puigvert)

-Censura i nous models culturals. (Maria Josepa Gallofré)

-Balears, paradís turístic: saqueig, aculturació, consens. (Joan Buades)

-Conflictivitat social, oposició política i crisi de la dictadura. (Pere Ysàs)

-La fàbrica, el barri, la ciutat i el país. La integració dels immigrants a

 Catalunya sota el franquisme. (Martí Marín)


2. CORRENTS HISTORIOGRÀFICS I FRANQUISME

-Present i futur de la historiografia sobre el règim franquista. Balanç sobre

 algunes línies d'investigació i els seus resultats. (Carme Molinero)

-El feixisme, el "nou consens" i la interpretació del franquisme.

 (Alberto Gómez)

-Història local i franquisme. L'estudi del franquisme a les comarques

 gironines. (Josep Clara)


3. LA MEMÒRIA, LA HISTÒRIA I L'OBLIT: LA DICTADURA FRANQUISTA I LA SEVA RECEPCIÓ PÚBLICA EN EL TEMPS PRESENT

-NO-DO, propaganda i cerimònia del franquisme. (Vicente Sánchez-Biosca,

 Àngel Quintana)

-Amnèsia o neurosi? El record traumàtic de la repressió franquista durant la

 Transició política (1975-1982). (Andreu Mayayo)

-La memòria com a metàfora. (Ricard Vinyes)