Ciència, tècnica i agricultura a la Catalunya de la Il·lustració (1766-1821)

Any de publicació
2008
Número pàgines
294
ISBN
978-84-96742-72-7

1. Introducció.

-Les dificultats d'una aproximació.

-L'estat de la qüestió.

-Els continguts de la recerca.

 

2. Agronomia i Il·lustració.

-Els antecedents dels segles XVI i XVII: Alonso Herrera i Miquel Agustí.

-El debat agronòmic del segle XVIII.

-L'agronomia a l'Espanya de la Il·lustració.

 

3. La institucionalització de l'agronomia a la Catalunya Il·lustrada.

-El marc institucional de referència.

-La Direcció d'Agricultura de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de

 Barcelona.

-L'Escola d'Agricultura i Botànica de la Junta de Comerç de Barcelona

 (1815-1821).

 

4. Renovació i innovació dels conreus

-La vinya: entre la tradició i la renovació.

-La introducció de nous conreus.

 

5. La renovació tecnològica.

-Els adobs.

-Màquines per a un canvi.

-Les propostes fitopatològiques i la lluita contra els paràsits dels conreus.

 

6. El bosc: un actiu en recessió.

-La política forestal dels il·lustrats espanyols.

-El bosc i els agrònoms catalans.

 

7. Conclusió.

-Una institucionalització imposada, però no tant.

-Apòstols de la renovació agrícola.

-Els arguments d'un apostolat.

 

-Apèndix. Articles de la secció d'agricultura de les Memorias de

 Agricultura y Artes.

 

-Bibliografia general.