Santa Maria de Besalú. Arquitectura, poder i reforma

Any de publicació
2007
Número pàgines
397
ISBN
978-84-935538-4-5

-Agraïments

-Presentació

-Prefaci


1. El comtat de Besalú en el context polític i religiósde la Catalunya

    del segle X al XII


2. Nudus nudum Christo sequi. Aquisgranesos i agustinians en la

    reforma canonical a Catalunya durant els segles X-XII

2.1. A tall d'introducció

2.2. La situació regular en l'àmbit religiós de l'Europa altmedieval: l'ante quem

      de la reforma canonical agustiniana

2.3. La reforma religiosa a les canòniques catalanes durant els segles X-XII

 

3. Les esglésies de Besalú a la llum de les fonts textuals

3.1. Santa Maria i Sant Joan

3.2. Sant Genís i Sant Miquel

3.3. La capella castellera de Santa Maria

3.4. Ubicació i evolució de les esglésies de Besalú

 

4. Quod digne et elegantissime preaedictus presul peregit! La

    interpretació dels resultats de l'última intervenció arqueològica

    al turó de Santa Maria

4.1. Les rases del sector meridional

4.2. La intervenció a la zona del transsepte

4.3. Un espai simbòlic per al culte a les relíquies

 

5. La configuració edilícia del temple agustinià de Santa Maria.

    Hipòtesi de restitució

5.1. La configuració arquitectònica de l'edifici de Santa Maria

5.2. Els espais eclesiàstics destinats a un ús específic

 

6. L'art de seduir. El desplegament d'un programa escultòric al

    temple agustinià de Santa Maria

6.1. Els capitells

6.2. Mènsules i finestres

6.3. Portes esculpides

6.4. Fragments d'escultura descontextualitzada

6.5. Algunes consideracions sobre la semàntica escultòrica de Santa Maria: un

      programa iconogràfic al servei dels fidels

 

7. Un marc edilici per a la vita communis: el claustre canonical

7.1. La materialització d'un projecte de vida

7.2. Claustra/claustrum. La projecció física de l'ideal canonical a Santa Maria

      de Besalú

7.3. El revestiment figuratiu del claustre de Santa Maria

 

8. Viure en la consciència del present, perviure en la memòria del

    passat. Les inscripccions obituàries de Santa Maria de Besalú

8.1. Les inscripcions funeràries

8.2. L'obituari en pedra de Santa Maria de Besalú

8.3. La fixació de la memòria escrita en els espais sacralitzats del temple

      canonical

 

9. Conclusions

 

-Annexos

-Bibliografia

-Apèndix documental

-Il·lustracions