Saus, Camallera i Llampaies

Any de publicació
2009
Número pàgines
96
ISBN
978-84-96747-49-4
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- L'entorn natural

2- La població

3- Camallera

4- Saus

5- Llampaies

6- Els primers habitants

7- Període ibèric i romà

8- Època visigoda i l'alta Edat Mitjana

9- El romànic

10- La baixa edat mitjana

11- Pobles fortificats

12- El creixement urbà

13- Origen del municipi

14- El tren

15- L'estany de Camallera

16- El barri de Sant Sebastià

17- El segle XIX

18- 1900-1931

19- La República i la guerra

20- La postguerra

21- Els anys del "desarrollo"

22- Trenta anys de democràcia

-- L'arxiu de can Gener

23- La Casa de Cultura

24- La transformació del camp

25- Casalsi cases pairals a Llampaies

26- El carrer del Raval

27- Doctrina, futbol i cinema

28- Oficis

29- La rehabilitació del nucli de Saus

30- Els sectors econòmics

-- El Sonora Cinema

31- L'esport

32- Publicacions

33- Places

34- "La Inestable de Llampaies"

35- Temps de processons

36- L'ensenyament

37- Sanitat

38- Festes majors

39- Associacions i entitats

40- Els locals socials

41- Noves perspectives

-- Bibliografia, agraïments i fonts