El personal polític republicà a l'Ajuntament de Figueres. Les eleccions municipals durant la Restauració (1877-1923)

Any de publicació
2004
Número pàgines
278
ISBN
84-921191-2-8

-Pròleg

-Introducció

 

1. LA LEGISLACIÓ MUNICIPAL I ELECTORAL DE LA RESTAURACIÓ

1.1. La Llei de reforma de la Llei municipal de 1876

1.2. La Llei municipal de 1877 i la Llei electoral de 1878

1.3. La Llei electoral de 1890

1.4. La Llei electoral de 1907

 

2. ELS CENSOS ELECTORALS

2.1. L'evolució del cens electoral (1877-1922)

 

3. ELS PRIMERS AJUNTAMENTS DE LA RESTAURACIÓ

3.1. Les eleccions de 1877. La difícil victòria dels republicans

3.2. Les eleccions municipals de 1879. La tornada al sufragi censatari

 

4. ELS AJUNTAMENTS MONÀRQUICS (1881-1887)

4.1. Les eleccions de 1881. La tornada dels monàrquics al poder municipal

4.2. Les eleccions de maig de 1883. Els monàrquics guanyen posicions

4.3. Les eleccions municipals de 1885. El triomf de l'abstenció

4.4. Les eleccions de 1887. Els republicans tornen a l'Ajuntament

 

5. ELS AJUNTAMENTS REPUBLICANS (1889-1905)

5.1. Les eleccions de 1889. La recuperació del poder municipal

5.2. Les eleccions de 1891. La reinstauració del sufragi universal

5.3. Les eleccions de 1893. La victòria d'Unió Republicana

5.4. Les eleccions de 1895. Els catòlics recuperen posicions

5.5. Les eleccions de 1897

5.6. Les eleccions de maig de 1899. El primer alcalde republicà després de

     vint-i-cinc anys

5.7. Les eleccions de 1901. L'entrada dels primers regidors obrers a

      l'Ajuntament

5.8. Les eleccions de 1903. El triomf de la nova Unió Republicana

5.9. Les eleccions de 1905. Les més desconegudes

 

6. ELS AJUNTAMENTS FEDERALS NACIONALISTES (1909-1923)

6.1. Les eleccions de maig de 1909. La Solidaritat figuerenca

6.2. Les eleccions de desembre de 1909. L'abusiva aplicació de l'article 29 de

      la Llei electoral

6.3. Les eleccions de 1911. L'aparició de la UFNR i del Partit Radical a

      l'Ajuntament

6.4. Les eleccions de 1913. El triomf dels partidaris de l'impost de consums

6.5. Les eleccions de 1915. Continua la divisió dels republicans

6.6. Les eleccions de 1917. L'Ajuntament torna a ser totalment republicà

6.7. Les eleccions de 1920. Els regionalistes entren a l'Ajuntament

6.8. Les eleccions de 1922. El darrer triomf de la UFNR abans de la dictadura

       de Primo de Rivera

 

7. CONCLUSIONS

7.1. La participació electoral i l'abstenció

7.2. L'evolució del vot republicà

7.3. Els mecanismes electorals i de control dels electors

7.4. Els homes del republicanisme figuerenc

 

8. FONTS I BIBLIOGRAFIA

8.1. Fonts documentals arxivístiques

8.2. Fonts hemerogràfiques

8.3. Bibliografia

 

-ANNEXOS

-Consistoris municipals a Figueres durant la Restauració (1877-1923)

-Alcaldes de Figueres durant la Restauració (1875-1923)

-Regidors de l'Ajuntament de Figueres durant la Restauració (1877-1923)