Pals

Any de publicació
2008
Número pàgines
96
ISBN
978-84-96747-32-6
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Llacunes i aiguamolls

2- Els nuclis de població

3- El Quermany

-- Aiguats i temporals

4- Demografia

5- Pals a l'edat mitjana

6- Molins i treballs d'aigua

7- El Molí de Pals i el primer arròs

8- L'estany de Pals

9- La Torre de les Hores

10- L'església de Sant Pere

11- Les muralles

12- Un país de masies

13- Un mar de pirates

-- Naufragi d'una galiota sarraïna

14- La Torre Mora

-- El capbreu de 1671

15- Mals temps: guerres, pestes i bandolers

16- Un mar de naufragis

17- Aprofitament econòmic de l'estany

18- Els Masos de Pals

19- L'arròs: prohibicions i conflictes

20- Una economia bàsicament rural

21- Samària

22- Coll i Rigau: la petja dels indians

23- Les escoles

24- Dunes. El control de les sorres

-- Pals segons Pla

25- Els primers banys a la platja de Pals

26- Tradició musical

27- La guerra civil

28- Els primers anys del franquisme

29- Pi i Figueras i la restauració de Pals

30- Ca la Pruna i els Amics de Pals

31- Ràdio Liberty

32- El litigi pels límits municipals amb Begur

33- La urbanització de la platja

34- La petja del turisme al paisatge

35- El comportament electoral

-- Vida associativa

36- Pals i l'estructura territorial

37- Pals, avui

-- Llegendes de Pals

-- Bibliografia, agraïments i fonts