Els sentits d'Eros

Any de publicació
2008
Número pàgines
96
ISBN
978-84-96747-19-7
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Els sentits d'Eros

2- L'arbre del bé i del mal

3- El culte priàpic a Empúries

4- El cançoner eròtic de Ripoll

5- Cançoner de Sant Joan de les Abadesses

6- Un procés de sodomia

7- La literatura eròtica catalana

8- Moral i pecat

-- Visites pastorals

9- Sexualitat jueva

10- Francesc Eiximenis

11- El Llibre de Fra Bernat de Francesc de la Via

12- Grafits i inscripcions medievals

13- Una història de frares

14- Fembres pecadores

15- L'erotisme durant el Barroc

16- El prevere i l'alcavota (1686)

-- Vida privada palamosina

17- Un divorci per impotència a la vila d'Olot

18- El cas de la monja hermafrodita (1735)

19- Confessions inconfessables

-- Remeis contra l'onanisme conjugal

20- Mite i sexualitat en el Comte Arnau

21- El joc amorós en les "xilografies gironines"

22- "Els Cornuts" de Banyoles

23- El cançoner

-- Cançons i gresques

24- De la mà d'Onan

25- Drames i tragèdies de Víctor Català

26- Bertrana i Miquel de Palol

27- All i salobre, de Josep Maria de Sagarra

28- Vodevils i cançons

-- Cuplets

29- Immoralitats i pornografies

30- Erotisme planià a les Notes disperses

31- Epigrames de Fages de Climent

32- Les incitacions dalinianes

33- Moral de postguerra

34- La llengua

35- Argots

36- Col·leccions especials

37- El bosc d'escultures de Xicu Cabanyes

-- Bocavulari escollit i remenat

-- Bibliografia, agraïments i fonts