Fars i senyals marítims

Any de publicació
2007
Número pàgines
96
ISBN
978-84-96747-09-8
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- El medi natural

2- L'home i la mar

3- Fars antics i medievals

4- Fars al s. XIX i XX

5- Fars al s. XXI

6- Infraestructures

7- Òptiques

8- Sistemes d'il·luminació

9- Sistemes de rotació

10- Fonts d'energia

11- Fars lluminosos

12- Fars sonors i racons

13- Fars goniomètrics

14- Fars hiperbòlics

15- Vaixells far

16- Marques d'abalisament

17- Boies i balises

18- Senyals auxiliars

19- Meteorologia

20- Organigrama

21- Els faroners

22- L'aïllament

23- Far de Port de la Selva

24- Far de Cap de Creus

25- Far de Cadaqués

26- Far de Roses

27- Far de les Illes Medes

28- Far de Sant Sebastià

29- Far de Palamós

30- Far de Tossa

31- Fars enllaçats

32- Fars no realitzats

33- Balises Costa Brava

34- Els ports comercials

35- Els ports esportius

36- Faroners Costa Brava

-- Personatges

37- Vida quotidiana

38- Visites als fars

39- Anecdotari

40- Els fons documentals

41- Els fars en l'art

-- Glossari

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les il·lustracions