Calonge i Sant Antoni

Any de publicació
2005
Número pàgines
96
ISBN
84-95187-83-3
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- L'espai físic

2- Flora i fauna

3- Els primers calongins

-- Castell Barri i el Collet

4- El nom de Calonge

5- Demografia

6- El castell

7- Els senyors del castell

8- Vila reial

9- Les guerres remences

10- Els segadors

11- Sant Antoni: orígens

12- La dominació napoleònica

13- Calongins a les Amèriques

-- La vinya i el vi

14- El carlisme

15- Les masies

16- La indústria del suro

17- La Torre Roura

18- Els casinos

19- La música

20- Els festivals de música

21- La premsa

22- La caixa d'estalvis

23- L'educació

24- Patrici Clara i Carles

25- Dels inicis del segle XX a la II República

26- Les dues parròquies

-- Les capelles

27- La Guerra Civil

28- La postguerra

29- El franquisme

30- La costa

31- El turisme

32- Les immigracions

33- Desenvolupament de Sant Antoni

34- Artur Mundet i Carbó

-- Les entitats

35- Les festes

-- Calongins rellevants

36- Els primers anys de democràcia

-- La segregació

37- El municipi avui

-- Bibliografia, procedència de les il·lustracions i agraïments