Els ermitans

Any de publicació
2004
Número pàgines
96
ISBN
84-95187-63-9
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Els pares i les mares del desert

2- L'erm

3- L'anacoretisme rupestre

4- Evolució

5- Psicologia i espiritualitat

6- El dret canònic

-- La regla tarraconense

7- El monaquisme

8- El Montserrat

9- El Montsant

10- Els cartoixans

11- Els mendicants

12- Els religiosos

-- Els deserts eremítics

13- Etnografia

14- Literatura

15- L'ermità del Mont

16- Els santuaris

17- Aplecs d'ermita

-- En Zu

18- El País Valencià

19- Els ermitans mallorquins

20- Fenolledès-Conflent-Rosselló

21- Vallespir-Salines-Bassegoda

22- L'Albera

23- La serra de Rodes i el cap de Creus

24- La plana i els aspres de l'Empordà

-- Sant Sebastià, Pla i Dalí

25- L'Empordanet

26- La marina del Baix Empordà

27- L'Ardenya

28- La Selva

29- El Montseny

-- Els ermitants de Fornils

30- El Gironès

31- La Vall de Llémena

32- El Pla de l'Estany

33- La Garrotxa

34- Ermitatges pirinencs

-- Hagiografia

35- Sarabaïtes

36- Ermitans del s. XXI

37- Recerca i patrimoni

-- Bibliografia i procedència de les fotografies

-- Glossari