La Bisbal

Any de publicació
2003
Número pàgines
96
ISBN
84-95187-59-0
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Fontanetum

2- La Parròquia i el Castell

3- L'estructura urbana

4- Els bisbalencs medievals

5- La vila s'organitza

6- Els remences

7- Pere de Torroella

-- Un episodi cavalleresc

8- Picabaralles locals

-- La religiositat

9- Un segle de creixement

10- Guerres i malvestats

11- Vila honrada i lleial

12- Municipi i confraries

-- Música i folklore

13- La prosperitat

14- L'urbanisme del segle XVIII

-- Dues obres del barroc

15- Expatriats i republicans

16- La Bisbal francesa

17- Les lluites liberals

18- Una vila progressista

-- El neoclassicisme

19- Cap de partit

20- El Foc de la Bisbal

-- Els romàntics

21- El moviment social

22- Escoles

23- "Li'n diuen ciutat"

-- La bohèmia

24- La Caixa Rural

-- Un ajuntament modèlic

25- El bienni negre

-- Noucentisme

26- Revolució i guerra

27- La postguerra

28- Racionament i estraperlo

29- El nacionalcatolicisme

30- El temps del franquisme

31- L'impacte del turisme

32- Resistència cultural

33- Retorna la democràcia

34- Capital comarcal

-- Fonts documentals, bibliografia, agraïments i procedència de les

   il·lustracions