-- Situació

-- Cronologia

1- El molí: una indústria tradicional

2- Del Neolític al món ibèric

3- L'època romana: el blat i l'oli

4- L'aigua com a font d'energia

5- El carcavà i el rodet

6- La farina

7- En els orígens de les institucions

8- L'esplendor medieval

9- Moles i pedres

10- Molins de vent fariners

11- Construcció, manteniment i reparacions

12- Els molins d'oli

13- Escairadors o trulls de gra i molins d'arròs

14- La fabricació del paper

15- Molins paperers gironins

16- La protoindústria

17- Els molins drapers o batans

18- Adoberies, blanqueries i molins d'escorça

19- Molins de guix, quars, ciment i pólvora

20- Molines i serradores

21- Molins de vent per pouar aigua

22- Turbines i electricitat

23- Molins de pipes

24- Farineres i fàbriques de paper continu

25- L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries

26- La molineria contemporània

27- Capçalera del Ter i el Freser

28- El Brugent, el Llémena i el curs mitjà del Ter

29- L'Alt Fluvià a la Garrotxa

30- La Muga i el Llobregat

31- La plana empordanesa i la Serra de Rodes

32- Baix Fluvià

33- De l'Estany de Banyoles al Ter

34- Salt, Girona i la conca de l'Onyar

35- Baix Ter

36- Les Gavarres i la Costa Brava

37- El Molí d'En Frigola: La recuperació del patrimoni

38- La Tordera a la Selva

39- Els sants moliners

-- Costums i dites

40- Llegendes

41- Topònims i antropònims

-- Glossari

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les fotografies