La gent de Palafrugell. Població i migració del segle XV al segle XX

Any de publicació
2003
Número pàgines
124
ISBN
84-95187-50-7

PRESENTACIÓ

 

PALAFRUGELL HISTÒRIC: L'ORIGEN D'UN NOM, L'ORIGEN D'UNA POBLACIÓ

 

L'ECLOSIÓ DE LA INDÚSTRIA SURERA A PALAFRUGELL

-El segle XVIII: la introducció de l'activitat surotapera i el creixement de la

 població

-El segle XIX: l'eclosió de l'activitat surotapera a Palafrugell

 

LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX: DE L'AUGE A LA DECADÈNCIA

 

LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX: EL NOU DORADO

-Els anys de la paràlisi: la postguerra i l'autarquia econòmica

-El boom demogràfic: el creixement de la població en la dècada dels seixanta

-La migració: Palafrugell com a lloc de destinació prioritària en els anys

 seixanta

 

LA POBLACIÓ PALAFRUGELLENCA EN LES ÚLTIMES DÈCADES: EVOLUCIÓ I CARACTERÍSTIQUES

-La població en les últimes dècades 1975-2000

-Els canvis en la dinàmica migratòria

 

ANNEX: LA POBLACIÓ DEL BAIX EMPORDÀ ENTRE 1900 I 2001

 

BIBLIOGRAFIA