informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

¡Arriba el campo!


FONT I AGULLÓ, Jordi

Col·lecció Francesc Eiximenis

Any de publicació:2001

Número pàgines: 410

ISBN: 84-95187-25-6

Resum del llibre:

Aquest llibre de Jordi Font i Agulló, s'inscriu en una de les línies d'investigació més fèrtils dels darrers anys en el camp historiogràfic: l'estudi de la dictadura franquista en tots els seus vessants. Amb "!Arriba el campo!", l'autor, des d'una òptica microhistòrica i amb un ús acurat de les fonts orals, aporta un punt de vista innovador i suggerent, ja que el seu interès interpretatiu va més enllà de l'àmbit estrictament local. En aquest sentit, el context geogràfic (el camp nord-català i especialment les àrees rurals de l'Alt Empordà i el Baix Empordà) li serveis com a pretext per tractar aspectes cabdals de la dictadura franquista, com el consens, la configuració i subversió de l'imaginari col·lectiu i les actituds polítiques de la població, sempre prestant una especial atenció a aquest grup social heterogeni integrat per petits i mitjans propietaris rurals o "camperolat familiar". Tot i la reducció de l'escala analítica, Jordi Font i Agulló situa la seva investigació en el marc comparatiu internacional -sobretot mitjançant les seves referències a l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista- per tal d'assolir una mirada històrica més precisa i matisada d'aquesta època difícil que fou per a Catalunya la dictadura franquista.

Preu: 24 €

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona