Coedicions

informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Girona medieval. Crisis i desenvolupament (1360-1460)


GUILLERÉ, Christian

Quaderns d'Història de Girona

Any de publicació:1992

Número pàgines: 96

ISBN: 84-86812-29-1

Resum del llibre:

-Situació

-Cronologia

-La conjuntura política

-Les construccions públiques

-La conjuntura econòmica

-Noves formes de crèdit

-La puixança de la draperia

-Sant Feliu de Guíxols

-El comerç a llarga distància

-Els artesans

-Els conreus especulatius

-El problema dels remences

-El problema de les jurisdiccions

-L'evolució demogràfica

-Les pestes

-L'emigració oficial

-Els esclaus

-L'aljama de Girona

-El pogrom de 1391

-La comunitat jueva

-El camí de la insaculació

-Una proposta d'insaculació (1376)

-La vida política al segle XV

-Els polítics (1360-1460)

-L'administració

-La pressió fiscal

-El rei i les imposicions

-El Ducat i el Delfinat

-Els grans llinatges del patriciat

-El comportament del patriciat

-La família de la Via

-Els Bell-lloc

-Els Sarriera

-Els Santceloni

-L'impuls artístic

-La pintura i l'orfebreria

-Oficis i confraries

-Bisbes i canonges

-Els ordes mendicants

-Les grans festivitats litúrgiques

-Els marginats

-Assistència i caritat

-Cultura i pre-renaixement

-Crisis i desenvolupament

-Vocabulari

-Bibliografia

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona