informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

La independència dels països hispanoamericans a través de l'obra de Gil Gelpí Ferro (Tossa 1818 - l'Havana 1887)


ZUCCHITELLO GILIOLI, Mario

Centre d'Estudis Tossencs

Any de publicació:2018

Número pàgines: 477

ISBN: 978-84-941951-6-7

Resum del llibre:

-ABREVIATURES

 

I. LES FONTS DOCUMENTALS

 

II. LA VIDA

1. EL NAVEGANT: CAPITÀ I PILOT DE MARINA MERCANT

2. UNS QUANTS ANYS D'ESTADA A BUENOS AIRES

2.1. Defensor d'Espanya

2.2. Primers assaigs sobre l'actuació de les antigues colònies devers Espanya

       i el procés emancipador

2.3. Home solidari

2.4. El primer periòdic: la Revista Española i Americana

2.5. Adeu Argentina

3. ARRIBADA A CUBA

3.1. Redactor, director i propietari de La Prensa de la Habana

3.2. Membre de la Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Cataluña

3.3. Promotor i membre del "Casino Español de la Habana"

4. A MADRID

4.1. Primer fulletó sobre la situació d'Espanya i les seves possessions

       d'Ultramar

5. DE RETORN A CUBA

5.1. El tercer periòdic: La Constancia

6. UN ALTRE COP A MADRID

6.1. Dues activitats efímeres: la "imprenta Gil Gelpí y Ferro" i la revista La

       Constancia

6.2. Segon fulletó sobre la situació d'Espanya i les seves possessions

       d'Ultramar

6.3. A las Cortes

7. LA CRIDA DE LA PERLA DE LES ANTILLES

7.1. La regeneración de Cuba y los regeneradores

7.2. Los autonomistas de Cuba y las autonomias de las colonias inglesas

7.3. Los criminales de Cuba y el inspector Trujillo

8. ESCRIPTOR FINS AL FINAL

 

III. ELS LLIBRES

9. ESCENAS DE LA REVOLUCIÓN HISPANO-AMERICANA. D. FRANCISCO DE

   GALCERÁN Y SU ESPOSA

9.1. L'argument

9.2. Personatges principals

9.3. Altres personatges

9.4. El perquè de la novel·la

9.5. Postromàntic

10. ESCENAS HISPANOAMERICANAS. LOS ESPOSOS

11. ESTUDIOS SOBRE LA AMÉRICA

11.1. La conquista

11.2. La colonització

11.3. Governs colonials

11.4. Governs independents

11.5. Revolucions i transformacions politicosocials a Hispanoamèrica

11.6. Els polítics i els militars de l'Amèrica independent

11.7. Situació al temps de Gelpí dels pobles hispanoamericans i la riquesa

       d'Amèrica sota els governs independents

12. ELS DOS ÀLBUMS HISTÒRICS I FOTOGRÀFICS DE LA GUERRA DE CUBA

13. HISTÒRIA DE LA REVOLUCIÓN I GUERRA DE CUBA, PRIMERA I SEGONA

     PART

 

-APENDIXS. Obres de Gil Gelpí Ferro

-BIBLIOGRAFIA

-ÍNDEX ONOMÀSTIC

-ÍNDEX TOPONÍMIC

 

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona