informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

TANCAR LA TERRA. Pràctiques de propietat i dinàmiques socials (Catalunya, 1850-1910)


SERRANO I JIMÉNEZ, Lluís

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2016

Número pàgines: 322

ISBN: 978-84-9984-349-0

Resum del llibre:

-Abreviatures

-Introducció. Tancaments de finques: un estat de la qüestió

 

1. Orígens i generalitats dels anuncis d'acotaments i vedats en els butlletins

    oficials

2. Categories socials i professionals en l'individualisme agrari de la segona

    meitat del segle XIX

3. Acotaments, fites, vedats i tancaments físics

4. Pràctiques, hàbits, costums i contravencions

5. Camins i carrerades: entre el dret d'ús i la privatització

6. Vigilància, repressió i guarderia rural

7. Cacera i drets de propietat, conflictes i dinàmiques socials

 

-Conclusions. La complexa construcció històrica dels drets de propietat

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona