Coedicions

informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa (2013-2014)


Recerca i Territori (Torroella de Montgrí)

Any de publicació:2015

Número pàgines: 136

ISBN: ISSN: 2013-5939

Resum del llibre:

-PRESENTACIÓ

-Qui era qui a la Torroella de Montgrí de fa set-cents anys. Estudi

 prosopogràfic dels veïns de Torroella de Montgrí, 1298-1350 (X. Soldevila)

-El Turó (Mustela putorius) a la plana del Baix Ter. Situació actual d'una

 població relicta (S. Salvador, Q. Pou, E. Cruset, X. Llopart)

 

1-Una història coneguda: Torroella de Montgrí vers el 1300

1.1-Una història dels torroellencs, no pas de Torroella de Montgrí

1.2-Fonts i metodologia

1.3-Torroella de Montgrí: dels precedents remots al segle XIII

1.4-La vila reial de Torroella de Montgrí

1.5-Conclusions

 

2-Una societat feudal

2.1-Introducció

2.2-Els senyors feudals

2.3-La senyoria jurisdiccional del monarca: castell, tribunal i notaria

2.4-La sevitud personal: remences, mals usos i serveis personals

2.5-Els drets emfitèutico-feudals

2.6-Procuradors i batlles senyorials

2.7-L'alienació dels drets feudals: vendes, arrendaments i lluïcions

2.8-L'acceptació dels drets feudals: consens o resistència

2.9-Forma de vida nobiliària

 

3-La terra: treball i paisatge

3.1-Introducció

3.2-Terra i paisatge

3.3-Terra i societat

3.4-L'emfiteusi, un altre cop

3.5-L'alienació d'immobles: arrendaments i subestabliments

3.6-Les dimensions dels patrimonis

 

4-Guanyar-se la vida a la Torroella de Montgrí del 1300

4.1-Introducció

4.2-La ramaderia

4.3-El món dels oficis

4.4-Les feines del mar

4.5-El treball assalariat

4.6-El mercadeig al menut

4.7-Del Rosselló a Grècia: la feina de soldat

 

5-Les famílies dels torroellencs

5.1-Introducció

5.2-Composició i dimensions de les famílies

5.3-Els tractes familiars: capítols i heretaments

5.4-Vellesa i dependència

5.5-Els moviments migratoris

 

6-El món del crèdit en un món on tot era crèdit

6.1-Introducció

6.2-Formes i manifestacions del crèdit

6.3-Pagament i morositat

6.4-Una nebulosa de pagaments, censos i rendes

 

7-La realitat domèstica: habitatge, vestit i menjar

7.1-Introducció

7.2-Els habitatges a la Torroella de Montgrí de l'edat mitjana

7.3-A l'interior dels habitatges: un magre mobiliari

7.4-El vestit

7.5-El menjar

 

8-Qui dia passa, anys empeny: sobreviure en el segle XIV

8.1-Introducció

8.2-No tothom era igual

8.3-Les estratègies per seguir endavant: el crèdit i el mercat de la terra

      i dels drets

8.4-Viure endeutat

8.5-Inversió i millora

 

9-Conclusions

 

-BIBLIOGRAFIA

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona