informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

De la Mediterrània a l'Atlàntic. Navegació i comerç a Tossa (1759-1814)


ZUCCHITELLO GILIOLI, Mario

Centre d'Estudis Tossencs

Any de publicació:2004

Número pàgines: 603

ISBN: Dipòsit legal: Gi-1.198/2004

Resum del llibre:

-LES FONTS DOCUMENTALS

-Abreviatures

-Equivalència de les monedes que s'esmenten al llarg de l'estudi

-Equivalències dels principals pesos, mides i mesures

 

-DEMOGRAFIA

1-Els tossencs a la segona meitat del segle XVIII

-El nombre d'habitants segons els censos

-La població segons les dades dels llibres parroquials

-La població segons les professions

 

-ELS MITJANS DE TRANSPORT

1-Els vaixells

-Llaüts

-Llondros

-Pincs

-Xabecs

-Canaris

-Tartanes

-Pollacres

-Bergantins

-Sageties

-Fragates

 

2-Vaixells matriculats a Tossa

 

-ELS PROTAGONISTES DE LA NAVEGACIÓ I DEL COMERÇ

1-Els patrons

-Els pilots

-Els mariners

-Els comerciants

 

-COMERÇ I NAVEGACIÓ

1-Comerç i navegació a la Mediterrània i a l'àmbit peninsular

-El comerç de la llenya i del carbó

-Miquel Nogueras Moré, comerciant (1744-1796)

-Els negocis dels germans Joan i Francesc Moré Gelpí

-Els Colombí

-Uns exemples de cabotatge i comerç

-El comerç amb Alacant

-Relacions amb Motril

-Comerç amb la costa francesa

-El comerç amb Itàlia

-Pescadors i negociants tossencs a Galícia

-A l'altra riba de la Mediterrània

 

2-Els tossencs a la Carrera d'Amèrica

-Cadis, cruïlla econòmica mundial

-Els Decrets de 1765 i 1778

-Comerciants tossencs a Amèrica

-Patrons i capitans a la Carrera d'Amèrica

 

-DESENVOLUPAMENT URBÀ

1-La gran expansió urbanística

2-La construcció de la nova eslgésia parroquial de sant Vicenç màrtir

3-Construcció de l'hospital  de sant Miquel

 

-CONCLUSIÓ

 

-APÈNDIX DOCUMENTAL

 

-ANNEX

 

-BIBLIOGRAFIA

 

-ÍNDEX ONOMÀSTIC

 

-ÍNDEX TOPONÍMIC


Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona