informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Economia i turisme. Construcció d'un espai nacional


Associació Mirmanda

Any de publicació:2010

Número pàgines: 119

ISBN: 978-2-9529805-3-1

Resum del llibre:

-Editorial

 

-ECONOMIES D'UN TEMPS I D'ARA

-Un esbós polític i econòmic de l'espai transfronterer català (Teresa Riba)

-De la "Literatura econòmica 1960-1970" als vents dels anys 2000-2010

 (Francesc Roca)

-Els economistes dins el debat actual. Literatura econòmica, 1960-1970

 (Emili Gasch, Francesc Roca)

-Andorra: exili i arrencada econòmica (Anna Lladó)

 

-REALITATS PRÀCTIQUES

-Sobre un espai econòmic català, de la construcció a l'Europa que ve

 (Pere Becque)

-Le Pôle Économique Saint Charles et Saint Charles International: Un outil de

 premier plan au coeur du système économique nord-catalan

 (Walter Soubirant)

 

-TURISME I PAÍS

-Problemes de la nostra Costa Brava (Josep Jané Solà)

-Davantal a "Consideracions frontereres" (Manuel Costa-Pau)

-Consideracions frontereres (Manuel Costa-Pau)

 

-VISIONS SOBRE L'ECONOMIA EUROPEA I NACIONAL

-NIMBY i anàlisi econòmica (Modest Fluvià, Ricard Rigall-i-Torrent)

-Elements per a internacionalitzar l'economia catalana (Joaquim Llimona)

 

-ADDENDA AFRONTERERA

-L'art aux limites nationales. Petite lecture géopolitique et géosymbolique des

 productions artistiques des frontières (Anne-Laure Amilhat Szary,

 Marie-Christine fourny)

 

-Resums


Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona