informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Quadern de Prehistòria Catalana 2013. Núm.21


Associació Arqueològica de Girona

Any de publicació:2014

Número pàgines: 217

Resum del llibre:

EDITORIAL: PREHISTÒRIA CATALANA I REVISTES CIENTÍFIQUES

 

PRESENTACIÓ I AGRAÏMENTS

 

I. RECERCA I INVESTIGACIÓ

-Cova del Toll (Moià, Bages): Perspectiva paleoambiental i arqueobotànica del

 Plistocè i Holocè (Ethel Allué, Francesc Burjachs, Jean-Louis Vernet,

 Juan Ignacio Morales, Antonio Rodríguez-Hidalgo, Artur Cebrià, Jordi Rosell)

-Estudio de los procesos postdeposicionales de estructuras de combustión:

 una propuesta experimental en hogares al aire libre y en abrigo

 (Joaquín Fernández, Josep Maria Vergès, Ethel Allué)

-Les destrals de pedra polida del Pla de Salt (Pere Canton)

 

II. PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ

-El I Cicle de Conferències d'Actualitat Arqueològica a les Comarques

 Gironines celebrat d'abril a juny de 2013 al Museu Darder de Banyoles

 (Albert Aulines, Alfons Díaz)

-De les necessàries relacions dels estudiants universitaris d'Història amb

 l'Administració per tal d'emprendre una intervenció arqueològica

 (Albert Aulines)

-La prehistòria als centres d'ensenyament gironins a través del jaciment

 paleolític de Domeny (curs 2012-2013) (Albert Aulines, Joan Abad)

-Els humans i el foc (Joan Abad)

 

III. ACTIVITATS I ESTUDIS

-Activitats i estudis de l'Associació Arqueològica de Girona (novembre 2012 -

 novembre 2013) (Albert Aulines, Joan Abad, Pere Canton, Jordi Masbernat,

 Conxita Roca)

-Josep Canal i Roquet-Jalmar (1920-2013), soci fundador de l'Associació

 Arqueològica de Girona i pioner de la prehistòria antiga catalana (Joan Abad,

 Albert Aulines, Pere Canton, Jordi Masbernat, Conxita Roca)

 

QUADERN DE PREHISTÒRIA CATALANA. NÚMERO 22 (2014)


Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona