informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

ANNALS del P.E.H.O.C. VII Trobada d'Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als Països Catalans


Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca

Any de publicació:2014

Número pàgines: 348

ISBN: 978-84-616-6298-2

Resum del llibre:

-Presentacions

-Introducció

-El Bosc de Tosca a les Preses (Ll.Planagumà)

-Ponència inaugural

-Història, arquitectura i paisatge de la pedra seca a la Garrotxa...(X.Solà)


-ÀMBIT LINGÜÍSTIC

-Ponència marc

-El vocabulari de la pedra seca...(J.Monturiol, E.Dominguez)


-ÀMBIT CATALOGACIÓ

-Ponència marc

-Als voltants de la pedra seca (S.Llagostera)

-Comunicacions

-Inventari de les construccions de pedra seca de l'Alt Congost (F.Roma)

-Inventari de les barraques de pedra seca a l'Arboç (R.Rovira)

-Wikipedra. Reflexió després de 2 anys de funcionament...(R.Artigas, J.Grau)

-La pedra seca en l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya...(R.Costa)

 

-ÀMBIT CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

-Ponència marc

-Breu estudi per a una normalització de la classificació tipològica de les

 construccions de pedra seca...(C.Blasco)

-Comunicacions

-Breu visió del comportament estructural de la construcció de pedra seca...

 (O.Palou)

-Restauració de la galeria de pedra seca de la mina del monestir de l'Estany

 (J.Morros, C.Puigferrat)

-La rehabilitació del patrimoni etnològic de pedra seca a Menorca (A.Camps)

-Construcció de l'Espai de paret seca a les Pedreres de s'Hostal...(F.Mahieu)

-Vídeo de la restauració del perxe del Racó (X.Rebés)


-ÀMBIT BIODIVERSITAT I PAISATGE

-Ponència marc

-La pedra seca, l'hàbitat que configura un paisatge (M.Rafa)

-Comunicacions

-De l'edat mitjana als nostres dies per un camí de traginers (J.Rossinyol,

 J.M.Rué)

-La pedra seca a Vallfogona de Ripollès (M.C.Freixa, S.Nicoletti)

-Parc agrícola i de la pedra seca de Comes Tortes de Vilajuïga (V.Armangué)

-Vulcanisme, intervenció humana i pedra seca (J.Ayats, T.Amat, M.Moya)

-El patrimoni arquitectònic rural del Bosc de Tosca...(E.Bassols)

-Estudi de les construccions de pedra en sec del Priorat per incorporar-lo a

 dossier de candidatura de la UNESCO...(N.Borrell, X.Rebés)

-Altres comunicacions

-Vegetació als murs del parc de Pedra Tosca...(Alumnes Escola la Bòbila, les

 Preses)

-Pedra a pedra. Participació dels alumnes de l'INS La Garrotxa (C.Espuña

 B.Montes)

-Le savoir-faire pierre sèche, un patrimoine culturel immatériel...(C.Cornu)

-L'espai natural de Pedra Tosca i la immigració dels anys 60 a Olot (J.Clavijo)

-Tallers temàtics

-Biodiversitat i paisatge. Les tres cares del Bosc de Tosca (J.Grau, E.Bassols)

-Les característiques constructives (C.Blasco, O.Palou)

-Catalogació (C.Espuña)

-Pòsters

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona