informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

En mar i en terra. Una història de Tossa i la seva gent (1186-1835)


ZUCCHITELLO GILIOLI, Mario

Centre d'Estudis Tossencs

Any de publicació:2013

Número pàgines: 566

ISBN: 978-84-941951-0-5

Resum del llibre:

I. Les fonts documentals

 

II. Les institucions

1. Els senyors de Tossa: dels comtes de Barcelona als abats de Ripoll.

2. La jurisdicció.

3. Forma de govern de la vila

4. La municipalitat o representació del poble.

5. Els símbols del poder.

 

III. Rendes abadals, castellatge, drets reials i imposicions municipals

1. Els censos fixos en espècie o en moneda.

2. El delme de les collites.

3. La tasca de les collites.

4. Delme dels pollastres, de la llana i del carnatge.

5. El delme del peix.

6. El lluïsme

7. Dret de guaita i bada.

8. Els monopolis.

9. Prestacions en treball: joves i batudes.

10. El que donaven les rendes a l'abad.

11. Els drets reials.

12. Les imposicions municipals.

 

IV. El mar

1. Navegació i comerç.

 

V. La terra

1. La condició servil dels pagesos.

2. Els masos.

3. Les masies i els molins.

4. Les eines dels pagesos.

5. Els animals del mas.

6. El conreu.

 

VI. La vida quotidiana

1. Les cases, els seus paraments i la roba.

2. Alguns béns de l'herència: vestits, roba i joies.

3. El dot.

4. L'ensenyament.

5. La lectura: els llibres.

6. A peste, fame et bello libera nos Domine.

 

VII. La pietat religiosa

1. Les esglésies parroquials, segles XII-XVIII.

2. Funerals i misses en sufragi de l'ànima del difunt.

3. Pa sobre la tomba i a les exèquies i honres.

4. L'hospital de Vila Vella.

5. L'hospital de pobres de Tomàs Vidal Rey.

 

VIII. Índex onomàstic

 

IX. Índex toponímic

 

Annexos

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona