informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Possessions, renda de la terra i treball assalariat. L'illa de Mallorca, 1400-1660


JOVER AVELLÀ, Gabriel

PONS PONS, Jerònia

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2012

Número pàgines: 367

ISBN: 978-84-9984-172-4

Resum del llibre:

Aquesta col·lecció d'assaigs vol aprofundir en algun dels trets originaris de l'estructura agrària mallorquina moderna. D'una banda replanteja la interpretació sobre la formació dels patrimonis agraris de l'aristocràcia durant els segles XV i XVI, emfasitzant el paper que tingué la desigualtat al si de les comunitats vilatanes en l'emergència de la gran propietat i la precocitat d'alguns d'aquests processos. en segon lloc estudia el procés de formació de les possessions i indaga en la lògica econòmica de les grans hisendes i de les seves unitats d'explotació. Seguidament analitza l'organització de l'espai, els sistemes d'usos del sòl i les estratègies que seguiren els terratinents per fer front als increments dels costos econòmics que comportava la intensificació del cultiu. Per últim, estudia la difusió del contracte d'arrendament a curt termini, i tracta d'analitzar les relacions entre els processos d'intensificació agrària i la distribució de l'excedent entre terratinents, arrendataris i assalariats.

 

ÍNDEX

1. Introducció: Un isolat i precoç capitalisme agrari?

2. L'acumulació de terres des de sota: la casa Ballester de Manacor, Mallorca,

  1395-1503. (Gabriel Jover, Jerònia Pons)

3. La formació de la hisenda del Comte d'Aiamans: estructura patrimonial i

   ingressos, 1503-1662. (Gabriel Jover, Jerònia Pons)

4. La formació de les possessions i l'expansió cerealícola al llevant de l'illa de

   Mallorca, 1503-1662. (Gabriel Jover)

5. Intensificació del cultiu, demanda de treball i salaris a les possessions

   cerealistes. (Gabriel Jover)

6. El triomf de la renda de la terra, 1503-1662. (Gabriel Jover)

 

- Apèndix

- Bibliografia citada

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona