informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

La prehistòria al Pla de Salt


CANTON I PLAYÀ, Pere

Associació Arqueològica de Girona

Any de publicació:2011

Número pàgines: 187

ISBN: Dipòsit legal: B-37676-2011

Resum del llibre:

1. Descripció actual del pla

-Situació geogràfica

-Relleu

-Morfologia i Litologia

-El clima i el vent

-El sòl

-La xarxa hidrogràfcia


2. El Paleolític Inferior a Salt

-Els primers pobladors

-Homo Heidelbergensis

-El clima

-La fauna

-La flora


3. El Plistocè MItjà a Salt

-El marc general

-El plà de Salt

-El medi

-Les terrases

-Història de les descobertes

-La indústria lítica del camí dels Carlins

-La civilització Acheuliana

-El mode 2


4. Anàlisi de la indústria lítica del Camí dels Carlins

-Presentació del material

-Anàlisi morfotècnic

-Estudi de les matèries primeres

-Anàlisi morfotècnica

-Bases negatives de primera generació, de configuració i explotació

-Bases negatives de primera generació de configuració

-Les bases negatives de primera generació d'explotació

-Les bases positives

-Les bases negatives de segona generació de configuració

-Característiques tècniques

-Síntesi

-Les seqüències de configuració

-Seqüències d'explotació

-Classificació de la indústria lítica del Camí dels Carlins

-Anàlisi dels artefactes

-Catàleg fotogràfic de la indústria del Camí dels Carlins

-Conclusions


5. L'entorn Paleolític

-Paleolític inferior arcaic

-Les indústries arcaiques

-Paleolític inferior Acheulià

-La indústria Acheuliana

-Paleolític mitjà

-La indústria Mosteriana


6. Els homínids a Europa

-Homo antecessors

-Homo heidelbergensis

-Homo neanderthalensis

-Homo sapiens


7. El Paleolític a les comarques de Girona

-El medi i el clima

-Les terrases fluvials quaternàries

-Paleolític inferior

-Paleolític mitjà


8. El Gironès

-Història

-Jaciments de Paleolític al Gironès

-Glossari


9. El Neolític a Salt

-Primers ramaders i agricultors

-Neolític al Pla de Salt

-Neolític al Gironès

-Cultura material

-Conclusions

-Últimes reflexions


10. Indicis d'altres èpoques

-El perquè de tot plegat

-Paleolític Mitjà Superior

-Neolític Antic-Mitjà

-Bronze Final - 1ra Edat del Ferro

-Època Íbero-Romana

-Època Medieval

-Guerra del Francès


11. Articles sobre Salt

-Q. Treball Ass. Arqueològica de Girona núm.13

-Q. Treball Ass. Arqueològica de Girona núm.14

-L'aigua i els primers humans al Pla de Salt

-La farga, La Nova, La Cooperativa


12. Retalls de premsa

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona