informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

DELMES, CENSOS I LLUÏSMES. El feudalisme tardà a la Catalunya vella (Vegueria de Girona, s. XVI-XVII)


GIFRE RIBAS, Pere

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2011

Número pàgines: 267

ISBN: 978-84-9984-120-5

Resum del llibre:

-Introducció.

 

1. L'escenari immediatament posterior a la sentència arbitral de Guadalupe. El punt de partida.

-Introducció.

-Continuïtat del mer i mixt imperi.

-Els delmes.

-L'ombra allargada de la sentència arbitral de Guadalupe.

-La lletra de la sentència arbitral de Guadalupe.

-La sentència, legitimació del pagament de delmes, censos, tasques i lluïsmes.

 

2. Ser home propi després de Guadalupe.

-Mecanismes del senyor directe per controlar els drets sobre el mas.

-L'obligació de capbrevar totes les terres del mas.

-L'acreditació dels drets de propietat,

-El dret de deseixida de mas.

-La confessió dels tres sous a pagar cada 21 d'abril.

 

3. Exercicis de la jurisdicció (casos de terres empordaneses).

-Els drets dels senyors de castells.

-Rendes provinents de la jurisdicció. L'exemple del comtat d'Empúries

 (1670-1680).

-Conflictes per a la jurisdicció.

-Un senyor altjusticier que no fa justícia. El comte de Peralada i vescomte de

 Rocabertí (1672-1680).

-Un senyor baix justicier. Els bans del baró de Pau (1620-1703).

-Batlles i universitats sota tutela baronial.

 

4. Delmes i primícies, tasques, censos i lluïsmes: nucli central de la renda feudal.

-Un cas paradigmàtic de la composició de la renda feudal? La sentència

 arbitral de 1576 entre els pagesos i el senyor del castell d'Arenys d'Empordà.

-Joves, traginers, batudes i tirades.

-Pagaments proporcionals als esplets.

-Lluïsmes.

 

5. Conflictivitat entorn de la tasca i el delme, s. XVI-XVII.

-Un moviment per la supressió de la tasca.

-La canalització de les diferències en corts generals (especialment 1585, 1599

 i 1626).

-Les instruccions als síndics de Girona.

-Conflictes entorn del delme en el domini de la catedral de Girona.

-L'exemple de Sant Gregori: cas emblemàtic de les demandes dels delmadors

 i estratègia defensiva dels particulars.

-Cap a la superació del conflicte. Concòrdies en matèria de delmes.

 

-Conclusions.


-Bibliografia.

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona