informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

L'evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat del segle XX


GORDI I SERRAT, Josep

Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2009

Número pàgines: 265

ISBN: 978-84-92707-20-1

Resum del llibre:

-Introducció.

 

-PRIMERA PART

-Anàlisi de les fonts utilitzades.

1. Les estadístiques forestals.

2. La cartografia.

3. Les fotografies.

4. Els textos literaris.

5. Les entrevistes.

 

-El marc conceptual.

1. La concepció naturalística del bosc.

2. La concepció legal del bosc.

3. El paisatge.

4. Les tipologies forestals.

 

-SEGONA PART

-Principals trets de l'evolució econòmica i política de la segona meitat del s. XX.


-Indústries amb especial significació per al sector forestal.

1. La indústria surera.

2. La indústria paperera.

 

-Les principals etapes en l'evolució del paisatge forestal.

1. Les primeres dades forestals de mitjan segle XX.

2. Les principals etapes.

3. L'evolució d'usos del sòl d'alguns sectors de les comarques gironines.

 

-Els incendis.

1. Introducció.

2. Els incendis a les comarques gironines.

3. L'administració i els incendis.

 

-La situació actual.

1. El sector forestal.

2. La propietat.

3. El paper de l'administració.

3.1. L'evolució de l'administració forestal.

4. Opinions dels estudiosos.

 

-Conclusions.

1. L'evolució del paisatge forestal.

2. Les grans unitats de paisatge forestal i els seus problemes de gestió.

3. Les tendències en l'evolució del paisatge forestal.

4. Unes reflexions finals.

 

-Bibliografia.

 

ANNEXOS

-Les tipologies forestals de les terres gironines.

-Anàlisi comparativa de fotografies històriques i actuals.

-Textos literaris que fan referència als paisatges forestals de les

 terres gironines.

-Annex estadístic.

-ïndexs específics.

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona