Coedicions

informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

L'Escola a Banyoles (Segles IX-XX)


ABELLAN I MANONELLAS, Joan Anton

Quaderns de Banyoles

Any de publicació:2008

Número pàgines: 156

ISBN: 84-87257-19-3

Resum del llibre:

-PRÒLEG (Josep Callís i Franco)

 

-DE LA FUNDACIÓ DE LA PIA ALMOINA A LA GUERRA DEL FRANCÈS

-Els primers Magisters

-El segle XIV

-Dues escoles al Monestir (segle XV)

-Retornen els Estudis Generals (segle XVI)

-L'Escola de Cant del Monestir

-Un segle ple de penúries (segle XVII)

-El Mestrat de Gramàtica

-L'escola de cant de Santa Maria

-Els primers llibres de pedagogia en català (1630)

-L'absolutisme dels reis espanyols durant el segle XVIII

-El segle XVIII a Banyoles, un segle marcat pels plets i les guerres

-Els mestres de gramàtica i els mestres de minyons

-La Junta d'Estudis i els primers estatuts escolars

-Mossèn Baldiri Rexach i els Pares Servites de Banyoles

-Mossèn Baldiri Rexach i les instruccions per la ensenyança de minyons

 (1749)

-La Real Provisión de Carles III

-El secret per fer una bona tinta

-L'escola de llatinitat

 

-ELS PARES SERVITES I LES NOVES ORDENANCES ESCOLARS

 

-DE LA REVOLUCIÓ DE 1835 AL FINAL DEL SEGLE XIX

-L'escola pública: una escola sense edifici fix

-Martirià Cervera i Collell, el primer mestre estable

-L'escola pública de nenes (1850)

-La primera mestra: Josefa Estrach i Feliu

-La Llei Moyano (1857)

-El nou horari escolar

-La necessitat d'una escola més gran

-Una classe per dins: un inventari de 1868

-L'Ajuntament acorda edificar una nova escola (1884)

-Joan Pastells i Banquells, un home amable i treballador

-Les noves escoles (1890)

-Els llibres de text

-El paper de la dona en la nova pedagogia escolar

-Les escoles de música al final del segle XIX

-L'Adolf Monforte, un músic molt actiu

-Les primeres escoles privades

-Francesc d'Assís Dalmau, polític i pedagog

 

-LES CONGREGACIONS RELIGIOSES

-Els escolapis

-La Casa Missió i la nova escola de llatinitat

-Pere Fornells: prevere i mestre, seguidor d'una tradició familiar

-El Col·legi Nostra Senyora del Carme

-El "Colegio para señoritas de la Divina Providencia"

-L'Escola del "Sagrado Corazón de Jesús"

 

-EL COMENÇAMENT DEL SEGLE XX

 (...)

 

-ELS "HERMANOS"

 (...)

 

-LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)

 (...)

 

-LA SEGONA REPÚBLICA (1931-1936)

 (...)

 

-ELS ANYS DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

 (...)

 

-ELS ANYS DE LA POSTGUERRA

 (...)

 

-ELS ANYS DE PLE FRANQUISME

 (...)

 

-EL PERÍODE DEMOCRÀTIC

 (...)

 

-AGRAÏMENTS

-BIBLIOGRAFIA

-QUADRE DEL PROFESSORAT

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona