Coedicions

informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa (2011-2012)


Recerca i Territori (Torroella de Montgrí)

Any de publicació:2013

Número pàgines: 230

ISBN: ISSN: 2013-5939 (5)

Resum del llibre:

PRESENTACIÓ

 

CIÈNCIES SOCIALS

La pesca a la mar de Torroella de Montgrí i l'Estartit a l'edat moderna (1550-1840) (Marcel Pujol i Hamelink)

I. Introducció. El marc històric, geogràfic i l'alimentació.

1. Torroella de Montgrí i la pesca: les regles del joc. Terra, mar i senyors.

2. Alimentació i consum de peix. Dies de carn i dies de peix.

II. L'activitat pesquera: del mar al plat.

1. La pesca.

2. Les llicències de pesca.

3. Caladors, bols i peix.

4. El delme del peix.

5. El peix de l'obra.

6. La venda del peix: peix fresc i peix en conserva.

7. El consum: el peix a la taula.

8. L'exportació: es salaons.

III. Els pescadors i altres activitats econòmiques.

1. La pesca no alimentaria: el corall.

2. Altres activitats marítimes dels pescadors.

3. L'administració de Marina: agutzils i matrícula de mar.

4. La formació d'un nucli de població: dels Morgoners a l'Estartit.

IV. Conclusions.

V. Bibliografia.

 

CIÈNCIES NATURALS

Les poblacions de peixos en els estuaris del Ter i el Daró

(Enric Aparicio Manau, Gerard Carmona-Catot, Carles Alcaraz Cazorla)

1. Introducció.

2. Àrea d'estudi.

3. Mètodes.

3.1. Estacions de mostreig.

3.2. Mostreig dels peixos i de l'hàbitat.

3.3. Anàlisi de les dades.

4. Resultats i discussió.

4.1. Hàbitat i variables ambientals.

4.2. Ictiofauna.

4.3. Estructura de la comunitat íctica.

4.4. Estat de conservació dels estuaris del Ter i del Daró.

5. Recomanacions de gestió.

5.1. Gestió de les espècies introduïdes.

5.2. Pesca professional i recreativa.

5.3. Millora de les poblacions de peixos autòctons.

6. Conclusions.

7. Referències.

8. Annex.

 

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona