Diputació de Girona - Recerca Local
contacte
índex bibliogràfic dels centres d'estudis de les terres de girona

Aquest Índex és un intrument de recerca i descripció indispensable per a l'estudi de les comarques de Girona. Aplega i sistematitza tots els treballs publicats a les edicions de les entitats de recerca cultural i científica de la demarcació d'ençà de 1946, data de fundació de l'Institut d'Estudis Gironins, fins l'any 1998.

Aquest banc de dades recull, doncs, la producció dels centres d'estudis adscrits al Patronat Francesc Eiximenis, organisme autònom de la Diputació de Girona, que federa i coordina la xarxa associativa dedicada a la investigació local i comarcal: Institut d'Estudis Gironins, Institut d'Estudis Empordanesos, Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, Amics de Besalú i el seu Comtat, Associació Arqueològica de Girona, Institut d'Estudis Ceretans, Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, Institut d'Estudis del Baix Empordà, Centre d'Estudis Selvatans i el Cercle d'Estudis Històrics i Socials de Girona.

Ben concretament s'abasten els articles de creació, investigació, divulgació i crítica continguts a les publicacions periòdiques dels centres d'estudis adscrits al Patronat Francesc Eiximenis:

 • Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, a partir de l'any 1981
 • Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, a partir de l'any 1946
 • Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, a partir de l'any 1959
 • Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, a partir de l'any 1977
 • Assemblea d'Estudis del seu Comtat dels Amics de Besalú, a partir de l'any 1968
 • Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà de l'Institut d'Estudis Ceretans, a partir de l'any 1976
 • Estudis del Baix Empordà de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, a partir de l'any 1981
 • Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, a partir de l'any 1979
 • Quaderns de la Selva del Centre d'Estudis Selvatans, a partir de l'any 1983
 • Quaderns del Cercle del Cercle d'Estudis Històrics i Socials de Girona, a partir de l'any 1985
 • Quadern de Treball de l'Associació Arqueològica de Girona, a partir de l'any 1978

La indexació ha estat duta a terme per la documentalista Dolors Grau i Ferrando, però cal remarcar que, pel que fa als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos fins al 1997 i els Annals de l'Institut d'Estudis Gironins fins al 1996, s'han utilitzat com a base les indexacions realitzades respectivament per Inés Padrosa i Gorgot i Josep Maria Marquès i Planagumà, tot reubicant en molts casos els descriptors per tal d'establir una recerca homogènia de tots els articles. Concretament, Inés Padrosa va publicar l'índex als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos (any 1997, vol. 30, pp 449-480), i Josep Maria Marquès i Planagumà va publicar-lo als Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (any 1998, pp 35-118).

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 Girona · Tel. 972 185 000 · Fax 972 208 088 · comunicaciocultural@ddgi.cat