2.3 Les formes femenines de professions, condicions i càrrecs

El fet que la dona hagi accedit en els últims anys en condició d’igualtat amb l’home a l’àmbit professional o laboral ha comportat l’adaptació del gènere de molts noms de càrrecs, oficis o professions a aquesta realitat.

En convocatòries de selecció de personal, en descripcions de llocs de treball i en qualsevol document en què fem referència a professions, condicions i càrrecs, hem de tenir en compte el gènere de la persona a qui ens referim i, si escau, fer servir les formes femenines corresponents, ja que utilitzar sistemàticament les formes masculines sense tenir en compte a qui es refereixen és una forma de discriminació que cal evitar:

{#emotions_dlg.cross} la tècnic d’informàtica
{#emotions_dlg.cross} una enginyer tècnic
{#emotions_dlg.tick} la tècnica d’informàtica {#emotions_dlg.tick} una enginyera tècnica

 

El fet que encara avui algunes professionals prefereixin ser anomenades amb la forma masculina s’ha d’entendre com una resistència natural al canvi, però no sembla que hi hagi cap motiu que impedeixi l’ús de les formes femenines generalment acceptades.

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (http://dlc.iec.cat) o el Cercaterm del TERMCAT (http://www.termcat.cat) ens poden ajudar en els casos en què tinguem dubtes sobre la forma femenina de les designacions d’oficis, professions, condicions o càrrecs, o de l’equivalent masculí de formes corresponents a professions o oficis que tradicionalment duien a terme dones i que avui també desenvolupen els homes, com és el cas de mestressa de casa, hostessa, etcètera.

Tot seguit presentem una llista amb la forma masculina i femenina d’algunes designacions que poden resultar útils en els textos de l’Administració.

 

Forma masculina

Forma femenina

Observacions

administrador

administradora

 

administratiu

administrativa

 

adjudicatari

adjudicatària

 

adjunt

adjunta

 

advocat

advocada

és poc freqüent advocadessa

agent

agent

 

ajudant

ajudanta

 

alcalde

alcaldessa

 

ambaixador

ambaixadora

 

aparellador

aparelladora

 

aprenent

aprenenta

 

arquitecte

arquitecta

 

arxiver

arxivera

 

aspirant

aspirant

 

assessor

assessora

 

assistent

assistenta

 

autor

autora

 

auxiliar

auxiliar

 

bidell

bidella

 

capatàs

capatassa

 

cessionari

cessionària

 

col·legiat

col·legiada

 

compareixent

compareixent

 

comptable

comptable

 

conductor

conductora

 

conferenciant

conferenciant

 

conseller

consellera

 

conserge

conserge

 

contractista

contractista

 

creditor

creditora

 

degà

degana

 

delegat

delegada

 

delineant

delineant

 

dipositari

dipositària

 

diputat

diputada

 

director

directora

 

empleat

empleada

 

enginyer

enginyera

 

estudiant

estudiant

és poc freqüent estudianta

fiscal

fiscal

 

funcionari

funcionària

 

gerent

gerent

 

gestor

gestora

 

governant

governant

 

informàtic

informàtica

 

inspector

inspectora

 

jutge

jutgessa

 

licitador

licitadora

 

lletrat

lletrada

 

membre

membre

 

ministre    

ministra

 

mosso d’esquadra

mossa d’esquadra

 

notari

notària

 

oficial

oficiala

 

operari

operària

 

peó

peó

 

perit o pèrit

perita o pèrita

 

president

presidenta

 

procurador

procuradora

 

professor

professora

 

propietari

propietària

 

recepcionista

recepcionista

 

recurrent

recurrent

 

regidor

regidora

 

representant

representant

 

secretari

secretària

 

síndic

síndica

 

soci

sòcia

 

subaltern

subalterna

 

supervisor

supervisora

 

suplent

suplent

 

tècnic

tècnica

 

telefonista

telefonista

 

tinent d’alcalde

tinenta d’alcalde

 

tresorer

tresorera

 

vigilant

vigilant

 

vocal

vocal

 

xofer o xòfer

xofera o xòfera

 

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088