2.2.5 Recursos formals

En impresos en què la persona interessada ha de fer constar les seves dades, s’ha d’evitar que les referències només siguin vàlides per al masculí. Així mateix, és poc recomanable fer servir la barra inclinada per separar la forma masculina i la terminació de la forma femenina:

En lloc de                           és millor
L’interessat: .....
 o
 El/La interessat/ada: ..... 
Nom i cognoms: ........
Nascut a: ..........  
 Nascut/uda a: ................. 
Lloc de naixement: ....
Domiciliat a: .....  
 Domiciliat/ada a: ............ Domicili: ......................  
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088