2.2.4 El mot persona

Un altre recurs útil en determinats contextos és l’ús de la paraula persona. S’ha de fer atenció quan es faci servir perquè també hi ha el risc d’enfarfegar el text, fer-lo poc natural i fins i tot ridícul.

En lloc de podem escriure
els interessats
les persones interessades

 

Però, per exemple, si escrivim les persones treballadores de la Diputació tenen dret a [...] no estem pas dient que tots els treballadors i treballadores hi tenen dret, sinó només les persones que són treballadores.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088