2.1 L’adequació al sexe del referent o de qui ha de rebre el text

El primer aspecte que hem de tenir en compte és que els textos que van adreçats a una persona o que s’hi refereixen s’han de redactar d’acord amb el gènere d’aquella persona, tenint en compte els noms, els adjectius i tots els elements que hi facin referència.

No hem d’oblidar que molts oficis i càrrecs ocupats tradicionalment per homes avui dia són exercits també per dones. Hem d’evitar, doncs, redactats com els següents:

 • L’arquitecte tècnic, Marisa Fortuny
 • Sra. Ada Segarra, adjudicatari de les obres
 • A l’atenció de la tècnic de recursos humans
 • Joana Tàrrega, tinent d’alcalde

 

Que es poden resoldre així:

 • L’arquitecta tècnica, Marisa Fortuny
 • Sra. Ada Segarra, adjudicatària de les obres
 • A l’atenció de la tècnica de recursos humans
 • Joana Tàrrega, tinenta d’alcaldia

 

En un text, les formes de tractament sempre han de ser simètriques entre dones i homes. Per això, si a ningú no se li acudeix utilitzar el masculí senyoret, també s’haurà d’evitar, en tots els casos, l’ús de la forma senyoreta.

 • Confirmeu l’assistència a l’acte trucant a la senyoreta Maria Terrades.
 • Confirmeu l’assistència a l’acte trucant a la senyora Maria Terrades.
 • Confirmeu l’assistència a l’acte trucant a Maria Terrades.

 

 • La senyoreta de la recepció us entregarà el sobre.
 • La persona / La conserge / L’administrativa que hi ha a la recepció us entregarà el sobre.

 

 • A l’atenció del Sr. David Pairó i de la Srta. Marta Nogué
 • A l’atenció del Sr. David Pairó i de la Sra. Marta Nogué
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088