1.3.2 L’escriptura de l’adreça

L’escriptura de l’adreça es regeix per unes convencions que s’han de respectar, tant per assegurar-nos que el missatge arriba a la seva destinació com per una qüestió d’imatge.

L’adreça del destinatari es pot consignar en el sobre, en una etiqueta o directament en el document si s’envia en un sobre amb finestreta. Quan escrivim l’adreça en una etiqueta o directament en el document, hem d’aplicar els mateixos criteris que descrivim per a les adreces que van escrites directament en el sobre. Segons la dimensió de les etiquetes o de l’espai disponible en el document, pot ser aconsellable reduir tant el nombre de línies com el cos de la lletra.

Les dades del destinatari són les següents:

  • Quan es tramet a l’Administració:

a) Nom i cognoms del destinatari

b) Identificació del càrrec i del departament o unitat orgànica, si escau. També es pot identificar la institució, organisme o entitat. En el cas de president i vicepresidents, alcalde... s’omet el nom de la institució, perquè resulta redundant repetir-lo a la línia següent.

 {#emotions_dlg.cross}

Sra. [...]

Alcaldessa de l’Ajuntament de Roses

Ajuntament de Roses

 

 {#emotions_dlg.tick}

Sra. [...]

Alcaldessa de l’Ajuntament de Roses

   

c) Nom de la via pública, número i, si s’escau, pis

d) Codi postal i nom del municipi, separats per un espai

17100 La Bisbal d’Empordà

  • Quan es tramet a empreses:

a) Nom i cognoms del destinatari

b) Identificació del càrrec dins l’empresa, si escau

c) Nom de l’empresa

d) Nom de la via pública, número i, si s’escau, pis

e) Codi postal i nom del municipi, separats per un espai

  • Es pot donar el cas que desconeguem el nom o el càrrec i que, per tant, només hi fem constar les dades de c, d i e.
  •  Quan es tramet a particulars:

a) Nom i cognoms del destinatari

b) Nom de la via pública, número i, si s’escau, pis

c) Codi postal i nom del municipi, separats per un espai

 

Exemples:

Sra. [...]

Alcaldessa de l’Ajuntament de Roses

Pl. Catalunya, 12

17480 Roses

 

Sr. [...]

Delegació Territorial d’Acció Social i Ciutadania

C/ Barcelona, 69

17002 Girona

 

Sra. [...]

Presidenta de l’Associació Ontur

Travessera del Carrilet, 72, 7è 1a

17001 Girona

 

Sr. [...]

Cap de manteniment i suport

Sage Aytos

Av. Blas Infante, 6, 2a planta

41400 Écija (Sevilla)

 

IAEDEN

Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura

Apartat de correus 245

17600 Figueres

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088