1.3.2.4 Sobres adreçats a l’estranger

En les adreces de països estrangers hem de fer constar, en línies independents, les dades del destinatari, les de la via pública i, a sota, el nom de la localitat en la llengua del país de destinació o en la transcripció internacional reconeguda. El nom de la localitat ha d’anar precedit del codi postal i, entre l’un i l’altre, hi va un espai.

A continuació, i en una línia independent, hi va el nom del país, que se sol escriure en català, ja que és la llengua oficial d’origen des d’on es distribueix la correspondència internacional.

Tot i que el símbol alfabètic internacional de denominació del país precedint el codi postal (enllaçat amb un guió) és superflu, perquè ja s’ha inclòs el nom del país, es recomana fer-lo servir ja que és un element visual útil per identificar a primer cop d’ull el país.

Mr. Peter Frühmann

Cambra d’Agricultura

Wiedner Hauptstrasse, 63

A-1045 Viena

Àustria

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088