1.3.2.2 Nom de la via pública, portal, pis, porta, apartat de correus i altres identificacions opcionals

El genèric de la via pública va seguit de la preposició de i de l’article que correspongui quan la denominació oficial de la via és un nom (i no, en canvi, quan és un adjectiu). Cal tenir en compte, però, que quan emprem el genèric de la via abreujat, podem escriure directament la denominació oficial de la via i, per tant, prescindir de la preposició i l’article. 

{#emotions_dlg.cross} Rambla Llibertat

{#emotions_dlg.tick} Rambla de la Llibertat

{#emotions_dlg.tick} Rbla. de la Llibertat

{#emotions_dlg.tick} Rbla. Llibertat

 

{#emotions_dlg.cross} C/ de Nou

{#emotions_dlg.tick} Carrer Nou

{#emotions_dlg.tick} C/ Nou

 

El nom de la via i el número de portal i pis se separen per una coma. També se separen amb coma, quan hi són, les indicacions sobre el bloc, l’escala, etc. En canvi, el pis i la porta se separen per un espai, no per una coma.

Av. de la Tramuntana, 65, esc. F, 2n 4a

 

El nom de l’edifici hi ha de constar si el portal no té número, però s’ha de col·locar en una línia independent.

C/ Garbí, s/n

Edifici Mestral

 

No és obligatori fer constar altres identificacions com ara els polígons industrials o les urbanitzacions, perquè el codi postal ja hi remet, tot i que, si ho volem, també podem especificar aquesta dada en una línia independent, a sota de la via pública.

Ascensors Riera, SA

C. Gregal, 28

Polígon industrial Mas Xirgu

 

En algunes adreces, en lloc de les dades que s’esmenten més amunt, només s’hi ha de fer constar l’apartat de correus.

Estructures Metàl·liques Metalsa

Apartat de correus 111

17190 Salt

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088