1.3.2.1 Nom i cognoms del destinatari

En el sobre no es fa constar el tractament protocol·lari del destinatari (si en té). Sí que es fa servir el tractament general de cortesia senyor o senyora (Sr. o Sra.).

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088