9.1.2 Estructura

El saluda té una estructura molt marcada. S’hi ha de fer constar els apartats següents: capçalera, nucli, signatura, comiat i datació.

Bona part de la informació que el saluda conté hi és parcialment impresa: el càrrec, el nom i els cognoms de la persona que saluda, la fórmula de salutació, la fórmula de comiat i la població.

Aquest document té la particularitat que s’escriu en un full DIN A5 (vegeu 1.2.1, «La mida dels fulls»).

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088