9.3 La carta protocol·lària

En el capítol sobre documentació administrativa ja hem parlat de la carta com a comunicació de caràcter interpersonal no prevista en la tramitació del procediment administratiu. La carta protocol·lària és un document reservat, generalment, per a les comunicacions entre els càrrecs (president, diputats, alcaldes, etc.) i entre aquests i persones alienes a l’Administració.

Hi ha diferents motius que justifiquen la redacció d’una carta protocol·lària: felicitar algú per un nomenament, agrair els serveis prestats després d’un cessament, expressar el condol per una defunció, excusar l’absència a un acte o, al contrari, acceptar una invitació, mostrar agraïment, etcètera.

Les cartes protocol·làries poden ser genèriques o personalitzades, segons com s’identifiqui l’emissor.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088