9.2 La invitació

La invitació és el document mitjançant el qual es convida algú a un acte, com ara una inauguració, una cerimònia, una conferència, un espectacle, la presentació d’un llibre, etc., en un lloc determinat i en una data i una hora fixades.

Generalment, la invitació es tramet de manera massiva a un conjunt de convidats; en aquest cas, no es personalitza fent-hi aparèixer el nom i cognoms de la persona destinatària ni l’adreça, que només han de constar en el sobre o bé en el camp del destinatari (Per a) quan s’envia per correu electrònic.

En el cas (poc freqüent) que es personalitzi la invitació incloent-hi el nom de cada convidat, i que es prevegi que la persona convidada pugui assistir a l’acte acompanyada, s’ha de fer constar amb l’expressió i acompanyant, atès que habitualment se’n desconeix el nom.

Tot i que la carta protocol·lària pot fer la funció d’una invitació, a la Diputació de Girona s’utilitza preferentment la targeta gran.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088