9.1 El saluda

El saluda és un document de caràcter protocol·lari que es fa servir per a comunicacions interpersonals breus sobre qüestions no oficials, com ara notes d’agraïment, felicitacions, etc., que no tinguin registre de sortida.

Una de les particularitats que distingeixen el saluda de la resta de comunicacions usuals a l’Administració és que només el fan servir els alts càrrecs.

Actualment, a la Diputació se sol substituir el saluda per una targeta gran o per una carta (vegeu 9.3, «La carta protocol·lària»).

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088