7.6 La precisió

Un llenguatge precís evita les ambigüitats i utilitza els termes de manera unívoca. Fer servir adequadament la terminologia i la fraseologia específiques permet definir els conceptes amb exactitud. Per exemple, si el que volem és expressar la idea de donar a una persona un document acreditatiu d’uns estudis realitzats, podem fer servir el verb donar, però la gran extensió d’ús d’aquest verb fa que expressem la nostra idea sense matisos (els han donat el certificat d’aprofitament); en canvi, amb el verb lliurar recollirem tots els matisos —expedir i entregar— que ens cal transmetre (els han lliurat el certificat d’aprofitament).

Alguns verbs com ara tenir, fer, etc. tenen un sentit molt genèric, i en certs contextos cal substituir-los per termes més precisos:

 • L’empresa adjudicatària farà les obres en un termini de cinc mesos.
 • L’empresa adjudicatària executarà les obres en un termini de cinc mesos.

 

 • El projecte va tenir una subvenció de 50.000 €.
 • El projecte va rebre una subvenció de 50.000 €.

 

En canvi, sovint en llenguatge administratiu fem servir mots o expressions crossa, com ara realitzar, procedir, tema, problemàtica, aspecte, etc. que en molts casos no tenen cap significat. En els exemples següents, podem prescindir dels verbs procedir i realitzar, i del nom tema, perquè no aporten cap informació.

 • El secretari procedeix a llegir l’acta.
 • El secretari llegeix l’acta.

 

 • En data 6 de maig es va realitzar l’expropiació dels terrenys.
 • En data 6 de maig es van expropiar els terrenys.

 

 • La vicepresidenta va donar suport al tema del Pla Local d’Habitatge.
 • La vicepresidenta va donar suport al Pla Local d’Habitatge.

 

Hem d’evitar les falques lingüístiques —en funció de, en matèria (de), etc.— sempre que no siguin necessàries, ja que sovint recarreguen el text i en dificulten la lectura. En cas que les hàgim d’utilitzar, hem de bandejar les formes no normatives a nivell (de), en base a, etcètera.

 • S’han de desenvolupar les previsions en matèria pressupostària.
 • S’han de desenvolupar les previsions pressupostàries.

 

 • En base a la llei de protecció de dades, la informació que ens faciliteu és confidencial.
 • Sobre la base de la llei de protecció de dades, la informació que ens faciliteu és confidencial.
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088