Diputació de Girona
 

6.1 Classes de tractaments

Hi ha dues classes de tractaments protocol·laris: uns a títol personal; això és, per categoria pròpia, per un títol acadèmic o per una distinció, i uns altres per raó del càrrec que s’ocupa. Els primers són vitalicis, i els segons tenen la durada del càrrec.

A Catalunya, el tractament dels expresidents de la Generalitat i del Parlament, el dels exconsellers i el dels expresidents d’organismes territorials elegits per sufragi tenen caràcter vitalici. Quan una persona té un tractament protocol·lari vitalici o una condecoració honorífica i ocupa un càrrec al qual correspon un tractament diferent, conserva el tractament protocol·lari superior. Així, a una exconsellera de la Generalitat de Catalunya que sigui senadora, per exemple, li correspon el tractament d’Honorable Senyora, i no el d’Excel·lentíssima Senyora.

En el cas que una persona ocupi diversos càrrecs amb tractaments diferents, hem d’utilitzar el càrrec per raó del qual ens hi adrecem en aquells moments.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona