5.3.7.9 Els punts cardinals

Els punts cardinals s’escriuen amb minúscula, encara que els símbols que els representen vagin amb majúscula.

la sortida Figueres oest (O/W) 

van cap al nord (N)

caminarem cap al sud-est (SE)

la façana nord-est (NE) de l’edifici

 

Quan el punt cardinal forma part d’un nom de lloc, el mot compost s’escriu separat per un guionet i, per tant, amb majúscula el primer element i amb minúscula el segon.

Sud-àfrica 

Nord-amèrica (o Amèrica del Nord)

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088